‍යුනිවර්සිටි කොලේජස් වසා දමන්නේ නෑ.

‍යුනිවර්සිටි කොලේජස් වසා දමන්නේ නෑ.

විශ්ව විද්‍යාල කොලීජි (University Colleges) නම් ආයතන වසා දැමීමට කිසිදු තීරණයක් ගෙන නොමැති බවත් වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්ව විද්‍යාලය (යුනිවොටෙක්) හරහා උපාධි ලබා ගැනීමට අවස්ථාව ලබා දෙන අතර සිසුන්ගේ අනාගතය සහතික කරන බවත් උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා ඊයේ (ජනවාරි 24) කියා සිටියේය.

යුනිවෝටෙක් ආයතනය හරහා උපාධි ලබා ගැනීමට ඉඩ ලබා දීම සඳහා විශ්ව විද්‍යාල විද්‍යාලවල සිසුන් හා කථිකාචාර්යවරුන් සමඟ සාකච්ඡා පැවැත්වෙමින් පවතින බව ඔහු පාර්ලිමේන්තුවේ දී ප්‍රකාශ කළේය.

යුනිවොටෙක් හි නිසි බලධරයා ලෙස පත් කරන ලද මහාචාර්ය රංජිත් මහතා මේ වෙනුවෙන් කටයුතු කරන බව අමාත්‍යවරයා පැවසීය.

ජවිපෙ නායක අනුර කුමාර දිසානායක මහතා ඇසූ ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු දෙමින් ඔහු මේ බව කියා සිටියේය. 2014 දී පිහිටුවන ලද විශ්ව විද්‍යාල කොලීජි හය වසා දැමීමට තීරණය කර තිබේද යන්නත්, විශ්ව විද්‍යාල විද්‍යාලවල සිසුන්ගේ අනාගතය සහතික කිරීම සඳහා රජය වැඩපිළිවෙළක් ඉදිරිපත් කර තිබේද යන්නත් දිසානායක මහතා විසින් ප්‍රශ්න කෙරිණ.

ඉදිරියේදී සෑම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයකම යුනිවර්සිටි කොලේජස් ආරම්භ කිරීමට පියවර ගන්නා බව අමාත්‍යවරයා පැවසීය.

Facebook Comments