හිටපු මැති, ඇමතිවරුන් භාර නොදුන් වාහන 13 ක් පිළිබදව පොලිස් විමර්ශනයක්.

හිටපු මැති, ඇමතිවරුන් භාර නොදුන් වාහන 13 ක් පිළිබදව පොලිස් විමර්ශනයක්.

මහ මැතිවරණය පැවැත්වීමට ප්‍රථමව කිසිදු රාජ්‍ය අමාත්‍යංශයකට අයත් සම්පත් හිටපු අමාත්‍යවරුන්ට හිමි නොවන බවට මැතිවරණ නීති වල දැක වුනාද තවමත් හිටපු මැති ඇමතිවරුන් භාර නොදී සන්තකයේ තබා ගෙන සිටින වාහන 13 ක් සම්බන්ධයෙන් විමර්ශන ක්‍රියාත්මක කිරීමට සිදුව ඇති බව පොලිසිය ප්‍රකාශ කර සිටියේය.

ඒ අනුව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ උපදෙස් වලට අනුකූලව අදාළ කොට්ඨාස භාර නිලධාරීන්ට මේ පිළිබඳ උපදෙස් ලබා දී ඇති බවද පොලිසිය සදහන් කර සිටියේය.

ඉන් වාහන 2 ක් හිටපු රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයෙකු අදාළ අමාත්‍යාංශයට භාර දී ඇති බවත් අනෙක් අමාත්‍යවරුන් හට තමන් සතු වාහන කඩිනමින් භාර දෙන ලෙස පෞද්ගලිකවම දැනුම් දී ඇති බව ද පොලීසිය සඳහන් කරනු ලැබිණි.

කෙසේ වෙතත් මෙම වාහන භාරදීමට තිබු කලය පසු වීම හේතුවෙන් ලබන අඟහරුවාදා මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේදී අදාළ අමාත්‍යාංශවල නිලධාරීන් කැදවා ගත යුතු ඉදිරි ක්‍රියාමර්ග සම්බන්ධයෙන් විශේෂ සාකච්ඡාවක් සිදුකිරීමට නියමිත බව මැතිවරණ කොමිසම ප්‍රකාශ කර සිටියේය.

Facebook Comments