සේනාධිපති අල්ලස් නඩුවේ වැඩිදුර විභාගය පෙබරවාරි 14

සේනාධිපති අල්ලස් නඩුවේ වැඩිදුර විභාගය පෙබරවාරි 14

ඇවන්ට් ගාඩ් සභාපති නිශ්ශංක සේනාධිපති මහතාට එරෙහිව අල්ලස් නඩුවක සාක්‍ෂි ප්‍රකාශ විභාග කිරීම 2020 පෙබරවාරි 14 වන දින වැඩිදුර විභාගයට නියම කර තිබේ.

මෙම නඩුවේ චූදිතයෙකු වන රක්නා ලංකා සමාගමේ සභාපති විශ්‍රාමික මේජර් ජෙනරාල් පාලිත ප්‍රනාන්දු මහතාට රුපියල් මිලියන 35.5 ක අල්ලසක් ලබා දුන් බවට සේනාධිපති මහතාට චෝදනා එල්ල වී තිබේ.

අල්ලස් කොමිෂන් සභාව විත්තිකරුවන්ට එරෙහිව කොළඹ මහාධිකරණයේ චෝදනා 47 ක් ගොනු කර තිබේ.

Facebook Comments