සමාජ මාධ්‍ය සහ මැතිවරණ කොමිසම අතර කාර්යක්ෂම යාන්ත්‍රණයක් සංවර්ධනය කිරීම අවශ්‍යයි..

සමාජ මාධ්‍ය සහ මැතිවරණ කොමිසම අතර කාර්යක්ෂම යාන්ත්‍රණයක් සංවර්ධනය කිරීම අවශ්‍යයි..

ශ්‍රී ලංකාවේ නොවැම්බර් 16 ජනාධිපතිවරණය පිළිබඳ සිය අවසන් වාර්තාව යුරෝපා සංගම් මැතිවරණ නිරීක්ෂණ මෙහෙයුම (EUEOM) විසින් ඊයේ (ජනවාරි 24) එළිදක්වනු ලැබිණ. එහිදී ඔවුන් මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව සවිබල ගැන්වීම සහ මැතිවරණ ව්‍යාපාරයේ විනිවිදභාවය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා මැතිවරණ කොමිසම සහ ෆේස්බුක් අතර වඩාත් කාර්යක්ෂම යාන්ත්‍රණ සංවර්ධනය කිරීම යන කරුණු යෝජනා කරනු ලැබීය.
කොළඹ පැවති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකදී EUEOM හි ප්‍රධාන නිරීක්ෂක මාරිසා මැටිස් අවසන් වාර්තාව සහ නිර්දේශ ඉදිරිපත් කළේය.
මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව ජනාධිපතිවරණය විශ්වසනීය හා වෘත්තීයමය ආකාරයෙන් පැවැත්වූ බවත් ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා කිහිපයක් හැර සමස්ත මැතිවරණය සාමකාමී බවත් ඇය පැවසුවාය.
මැටිස් මහත්මිය විසින් කරන ලද නිරීක්ෂණ මත පදනම්ව මැතිවරණ රාමුව වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා EUEOM වාර්තාව නිර්දේශ 23 ක් ඉදිරිපත් කර ඇති අතර ඒවායින් හයක් ප්‍රධාන නිර්දේශ ලෙස හඳුනාගෙන ඇත.
මැතිවරණ පරිපාලනය සහ ප්‍රධාන සමාජ වේදිකා අතර විධිමත් සහයෝගීතාව වර්ධනය කළ යුතු බව ඇය ප්‍රකාශ කළාය.
“මැතිවරණ නිහඬ කාල සීමාව ඇතුළුව, ඒ කාලයට පමණක් සීමා නොවී, සමාජ ජාල වේදිකා තුළ ප්‍රචාරණයේ විනිවිදභාවය සහ පවත්නා මැතිවරණ නීතිවලට ගරු කිරීම වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා වඩාත් කාර්යක්ෂම යාන්ත්‍රණ සංවර්ධනය කිරීම මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සහ ෆේස්බුක් හි අරමුණ විය යුතුය. මේ අවස්ථාවේ දී, විශේෂයෙන් ෆේස්බුක්, දේශපාලන ප්‍රචාරණ සහ පණිවුඩ යැවීමේ මාර්ග ඇති සෑම රටකම මැතිවරණ කළමනාකරණ ආයතනවලට ලබා දෙන ආධාර සම්බන්ධයෙන් සමාන සැලකිල්ලක් දැක්විය යුතුය. ”මැටිස් මහත්මිය පැවසුවාය.

Facebook Comments