“සත්ත්ව හිංසාව වැළැක්වීමට ඕනෑම පියවරක් ගන්න”

“සත්ත්ව හිංසාව වැළැක්වීමට ඕනෑම පියවරක් ගන්න”

සත්ත්ව හිංසාව නැවැත්වීම සඳහා ඕනෑම පියවරක් හා ක්‍රියාමාර්ගයක් ගන්නා ලෙස තමන් අදාළ බලධාරීන්ට දැනුම් දී ඇති බව අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.

ට්විටර් පණිවුඩයක් නිකුත් කරමින් රාජපක්ෂ මහතා කියා සිටියේ මෑතදී ශ්‍රී ලංකාව අවට සතුන්ගෙන් සිදු වූ කුරිරුකම් පිළිබඳ බිහිසුණු සිදුවීම් පිළිබඳව වාර්තා වීම ගැන තමා කම්පාවට පත්වූ බවයි.

“නවතම සිදුවීම වන්නේ නිකවැරටියේ සුනඛයන් ඝාතනය කිරීමයි. මෙම අපරාධයන් අවසන් කිරීම සඳහා ඕනෑම පියවරක් හා ක්‍රියාමාර්ගයක් ගන්නා ලෙස මම බලධාරීන්ට දන්වා සිටිනවා.”

Facebook Comments