සජිත්, එජාප පාර්ලිමේන්තු කණ්ඩායම සහ සංවිධායකයන් අද හමුවෙයි..

සජිත්, එජාප පාර්ලිමේන්තු කණ්ඩායම සහ සංවිධායකයන් අද හමුවෙයි..

මීළඟ මහ මැතිවරණයට පක්ෂය ඉදිරිපත් විය යුතු සංකේතය පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීම සඳහා විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා අද (පෙබරවාරි 14) එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් හා සංවිධායකයින් පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේ දී හමුවීමට නියමිත බව ප්‍රේමදාස මහතාට සමීප මන්ත්‍රීවරයෙක් ඊයේ පැවසීය.

මෙම මන්ත්‍රීවරයා පවසා සිටියේ ප්‍රේමදාස මහතා අද පාර්ලිමේන්තු කණ්ඩායම හමුවනු ඇති අතර දහවල් සංවිධායකයින් වෙන වෙනම හමුවනු ඇති බවයි. අලියා ලකුණ යටතේ මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වීමට කැමති එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සහ තවත් අය සමඟ සාකච්ඡාවක් පැවැත්වෙන බව ඔහු පැවසීය.

Facebook Comments