ශානි අබේසේකරගේ ස්ථාන මාරුවට හේතුව කුමක්ද? එය සාධාරණ ද? – දෙවැනි කොටස

ශානි අබේසේකරගේ ස්ථාන මාරුවට හේතුව කුමක්ද? එය සාධාරණ ද? – දෙවැනි කොටස

ශානි අබේසේකරගේ ස්ථාන මාරුවේ මුල් කොටස මෙතනින්..

නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයකුගේ පෞද්ගලික සහකාරවරයකුට නිශ්චිත රාජකාරි ලැයිස්තුවක් නැත. පෙත්සම්කරුගෙන් දැන් වැඩ හැටියට බලාපොරොත්තු වන්නේ, නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයාට ලැබෙන ලිපි විවෘත කිරීම, එම ලිපි ලේඛනගත කිරීම, නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයාගෙන් අනිකුත් නිලධාරීන්ට හා ඔවුන්ගෙන් නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයාට පණිවුඩ හුවමාරු කිරීම, නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයා කාර්යාලයේ නැති අවස්ථාවලදී ඔහුට එන දුරකතන ඇමතුම්වලට පිළිතුරු දීම ආදියයි. ඒ නිසා, අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ තනතුරේ සිට නියෝජ්‍ය පොලිස්පත්වරයකුගේ පෞද්ගලික සහකාර දක්වා යෙදවීම තනතුරෙන් පහළ දැමීමකි.

පෙත්සම්කරු අධ්‍යක්ෂවරයාව සිටියදී, අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ඉහළ මට්ටමේ අපරාධ ගණනාවක් ගැන විමර්ශන සිදුකළේය. එවැනි සමහර විමර්ශන තවමත් අවසාන වී නැත. ඒ නිසා, අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ශානි අබේසේකර ඉවත් කිරීම වූ කලී, එම විමර්ශන සම්බන්ධයෙන් අධීක්ෂණය කිරීම, මෙහෙයවීම හා පාලනය ඔහුගෙන් ඉවත් කිරීමකි.

එවැනි සමහර විමර්ශන ආරක්ෂක හමුදාවල විවිධ සාමාජිකයන්ට හා දේශපාලකයන්ට එරෙහිව ලද පැමිණිලි මත කළ ඒවාය. පෙත්සම්කරු විශ්වාස කරන්නේ, සිය ස්ථාන මාරුව පොලීසියේ රාජකාරි අවශ්‍යතා හා සේවා හුවමාරු සඳහා හෝ හදිසි රාජකාරි අවශ්‍යතාවකට කළ දේකට එහා ගිය හේතුවක් නිසා කළ එකක් බවයි. ඒ වාගේම පෙත්සම්කරු සිතන්නේ තමාගේ ස්ථාන මාරුව, බාහිර බලපෑමක් නිසා හෝ ඊට සමගාමී හේතු මත, අපරාධ පරීකෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ හැටියට පෙත්සම්කරුගේ අධීක්ෂණය යටතේ මෙතෙක් පවත්වාගෙන එන ලද ඉතා සංවේදී, සංකීර්ණ හා ඉහළ ගණයේ විමර්ශන කඩාකප්පල් කිරීම සඳහා කරන ලද්දක් බවයි.

ඉහත කරුණු මත පෙත්සම්කරු කියන්නේ, සිය ස්ථාන මාරුව මගින් කිසිදු නීත්‍යානුකූල හෝ යුක්තිසහගත හේතුවක් හෝ යුක්තිසහගත කිරීමක් නැතිව කරන ලද්දක් බවයි. සේවා අවශ්‍යතා මත හෝ විනය හේතු මත කරන ස්ථාන මාරුවක් නොවන්නට, අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ තනතුර දිගටම දැරීමට පෙත්සම්කරුට සාධාරණ හා නීත්‍යානුකූල බලාපොරොත්තුවක් තිබිණ. එහෙත් මේ ස්ථාන මාරුව එවැනි කිසිම හේතුවක් නොදක්වා කරන ලද්දකි.

නොවැම්බර් 26 වැනිදා, මාධ්‍ය වාර්තා හරහා පෙත්සම්කරුට දැනගන්නට ලැබුණේ, අපරාධ පරීක්ෂන දෙපාර්තමේන්තුවට අනුයුක්ත නිලධාරීන් 704 දෙනෙකුට විදේශ ගමන් තහනමක් පනවා ඇති බවයි. තමා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් මාරුකර යවා තිබුණද, තමාගේ නම එම ලැයිස්තුවේ තිබෙන බව ශානි අබේසේකරට දැනගන්නට හැකිවිය.

මතු සම්බන්ධයි.

Facebook Comments