ශ්‍රී ලංකා මලල ක්‍රීඩාවේ විශ්ව කෝෂය ‘යෝගා’ සමුගනියි.

ශ්‍රී ලංකා මලල ක්‍රීඩාවේ විශ්ව කෝෂය ‘යෝගා’ සමුගනියි.

ප්‍රවීණ ශ්‍රී ලංකා මලල ක්‍රීඩා පුහුණුකරු යෝගානන්ද විජේසුන්දර මහතා (අවුරුදු 75) අභාවප්‍රාප්ත විය.

පවුලේ ආරංචි මාර්ග වලට අනුව, ‘යෝගා’ ලෙස ආදරයෙන් හඳුන්වන ප්‍රවීණ පුහුණුකරු අද (14) උදෑසන අභාවප්‍රාප්ත වී තිබේ.

විජේසුන්දර මහතා ශ්‍රී ලංකා මලල ක්‍රීඩා ක්ෂේත්‍රයේ වසර 50 කට වැඩි කාලයක් සේවය කළ ඉහළ පිළිගැනීමක් ඇති පුද්ගලයෙකි.

ඔහු ශ්‍රී ලංකා පුහුණුකරු ලෙසත් පසුව ක්‍රීඩා විද්‍යා ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂ ලෙසත් සේවය කර ඇත. ඔහු කෙටි කාලයක් ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයාගේ උපදේශකයෙකු ලෙසද සේවය කළේය.

Facebook Comments