“ශ්‍රී ලංකාව තුළ කොරෝනා ආසාදිතයන් 550 ක් පමණ සිටිය හැකියි.” – GMOA

“ශ්‍රී ලංකාව තුළ කොරෝනා ආසාදිතයන් 550 ක් පමණ සිටිය හැකියි.” – GMOA

“වර්තමානයේ ආසාදිත පුද්ගලයින් 550 ක් ජනගහනය තුළ සංසරණය වෙමින් පවතින බව තාක්‍ෂණිකව උපකල්පනය කළ හැකිය.” යනුවෙන් රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය (GMOA) චීනයේ හුබෙයිහි අත්දැකීම් මත පදනම්ව ඊයේ (මාර්තු 25) පුරෝකතනය කළේය.

ස්ථානීය වාර්තාවක් නිකුත් කරමින් ඔවුන් කියා සිටියේ ඊයේ (25) වන විට සිදුවීම් 101 ක් සනාථ වී ඇති අතර ඉන් 32 ක් විදේශයන්ගෙන් පැමිණ නිරෝධායනය සඳහා යවා ඇති අතර 69 ක් ප්‍රජාවෙන් වාර්තා වේ.

GMOA පැවසුවේ ඇස්තමේන්තුගත රෝගීන් 550 කට සම්බන්ධතා 19, 000 ක් තිබෙන්නට ඇති බවයි.
“අපේ ජනගහනයෙන් දහනව දහසක් මෙම රෝගී තත්වයට නිරාවරණය වී ඇති අතර, ඔවුන් දැන් වෛද්‍ය, හමුදා සහ පරිපාලන ව්‍යුහයන්ගේ නිරීක්‍ෂණයට ලක්ව ඇත.”

“චලනයන් නිදහසේ සිදුවුවහොත්, සමාජ දුරස්වීමකින් තොරව, එක් පුද්ගලයෙකුට දින 30 ක් ඇතුළත තවත් 500 දෙනෙකුට ආසාදනය විය හැකිය. සියයට 50 ක සමාජ දුරස්ථභාවය තුළ එක් පුද්ගලයෙකුට තවත් 15 දෙනෙකුට ආසාදනය විය හැකිය. සමාජ දුරස්ථභාවයෙන් සියයට 70 ක් වන විට, දින 30 ක් ඇතුළත එක් ආසාදිත පුද්ගලයෙකුට අන් අයට ආසාදනය කිරීමේ හැකියාව 2.5 ක් වේ.”

“සමාජ දුරස්ථභාවය සිදුකිරීමට අසමත් වූ බටහිර ජාතීන් සලකා බැලීමේදී, 2012.03.25 සිට 2020. 07.04 දක්වා කාලය තුළ සමාජ දුරස්ථභාවය සිදු නොකළ හොත්, එම සංඛ්‍යාව ශී increase ්‍රයෙන් ඉහළ යනු ඇතැයි උපකල්පනය කළ හැකිය. මේ අනුව, ශ්‍රී ලංකාවේ පුරවැසියන් ලබා දෙන සෞඛ්‍ය උපදෙස් පිළිපදින්නේ නම්, ඉදිරි සති දෙක තුළ යහපත් ප්‍රතිඵලයක් ලැබෙනු ඇතැයි අපට උපකල්පනය කළ හැකිය.

Facebook Comments