ශ්‍රී ලංකාවේ වායු දූෂණ මට්ටම අසාමාන්‍ය ලෙස ඉහළ ගිහින්..

ශ්‍රී ලංකාවේ වායු දූෂණ මට්ටම අසාමාන්‍ය ලෙස ඉහළ ගිහින්..

මෙරට වායු දූෂණ මට්ටම අසාමාන්‍ය ලෙස ඉහළ ගොස් ඇති බව ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය ප්‍රකාශ කරයි.

ඒ අනුව කොළඹ පිහිටි අමෙරිකානු තානාපති කාර්යාලයේ වායු දූෂණය: තත්‍ය කාලීන වායු තත්ත්ව දර්ශකය (AQI)ට අනුවද එය සනාථ වී තිබේ.

කොළඹ, මහනුවර, පුත්තලම, වවුනියාව, යාපනය ඇතුළු ප්‍රදේශවල වායුගෝලයේ අංශුමය ද්‍රව්‍ය මට්ටම පසුගිය දින කිහිපයක සිට අසාමාන්‍ය ලෙස ඉහළ ගොස් ඇති බවත් AQI තත්ත්ව දර්ශකයට අනුව එය සංඛ්‍යාත්මක අගයක් ලෙස  99ක් බවත් සටහන් වේ.

අමෙරිකානු තානාපති කාර්යාලයේ වායු දූෂණය: තත්‍ය කාලීන වායු තත්ත්ව දර්ශකයට අනුව මේ වනවිට මෙම වායු දුෂණය පළමු අවදියේ පවතින බව ද සඳහන් වේ.

එම වාර්තාවට අනුව මේ වනවිට වාතයේ යම් ගුණාත්මකභාවයක් පවතින බවත් කෙසේ වෙතත්, ඇතැම් දූෂක කාරකයන් නිසාවෙන් වායු දූෂණයට අසාමාන්‍ය ලෙස ඉහලගොස් ඇති බවත් ඔවුන් පෙන්වා දෙයි.

මෙහිදී අහිතකර වායුන් පිළිබඳ අධි සංවේදී වන ඉතා සුළු පිරිසකට මෙම තත්වය සෞඛ්‍ය ගැටළුවක් ඇතිකර හැකි බව AQI අවධාරණය කරයි.

Facebook Comments