ශ්‍රී ලංකාවේ කොරෝනා ආසාදිතයන් ගණන 100 යි.

ශ්‍රී ලංකාවේ කොරෝනා ආසාදිතයන් ගණන 100 යි.

අද (මාර්තු 24) පස්වරු 2.45 වන විට ලැබෙන වාර්තා අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ කොරෝනා (කොවිඩ් – 19) වෛරසය ආසාදිත රෝගීන් ගණන 100 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය ප්‍රකාශ කරයි.

Facebook Comments