විනිසුරු පිලපිටිය අත්අඩංගුවට ගැනීමට දුන් නියෝගය ගැන අහන්න නීතිපති, ව්‍යවස්ථාදායක සභාව හමුවට..

විනිසුරු පිලපිටිය අත්අඩංගුවට ගැනීමට දුන් නියෝගය ගැන අහන්න නීතිපති, ව්‍යවස්ථාදායක සභාව හමුවට..

මහාධිකරණ විනිසුරු ගිහාන් පිලපිටිය මහතාව අත්අඩංගුවට ගැනීමට නීතිපතිවරයා දුන් නියෝගය සම්බන්ධයෙන් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලය (CC) ගත් තීන්දුවකට අනුව කථානායක කරු ජයසූරිය මහතා විසින් නීතිපති දප්පුල ද ලිවේරා මහතාව ව්‍යවස්ථාදායක සභාව හමුවට කැඳවීමට නියමිතය.

පාර්ලිමේන්තු මාධ්‍ය ඒකකයේ ප්‍රකාශයක් අනුව විනිසුරුවරයෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීමට නීතිපතිවරයාගේ නියෝගය නිසා ශ්‍රී ලංකා අධිකරණය කෙරෙහි ජනතාව තුළ ඇති විශ්වාසය නැති වී යනු ඇතැයි CC හි සමහර සාමාජිකයින්ගේ මතය විය.

Facebook Comments