වැල්ලවත්තේ වෙළෙඳසැල් පෙළක ගින්නක්.

වැල්ලවත්තේ වෙළෙඳසැල් පෙළක ගින්නක්.

වැල්ලවත්ත, ඩබ්ලිව්. ඒ. සිල්වා මාවතේ රෙදිපිළි වෙළෙඳසැල් පෙළක ගින්නක් ඇති වී ඇති බව වාර්තා විය.

ඒ අනුව මේ වන විට දෙහිවල – ගල්කිස්ස මහ නගර සභාවේ ගිනි නිවීම් රථයක් හා ගිනි නිවීම් සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ රථ 5 ක් මෙම ගින්න මැඩ පැවැත්වීමට සඳහා යොදවා ඇති බව ගිනි නිවීම් සේවා දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රකාශ කරන ලදී.

මේ හේතුවෙන් රාම ක්‍රිෂ්ණ මංසන්ධියේ සිට ඩබ්ලිව්. ඒ. සිල්වා මංසන්ධිය දක්වා ගාලු පාරේ කොළඹ දෙසට පැමිණෙන මංතීරුව වසා දමා ඇති බවත් කොළඹ දෙසට පැමිණෙන වාහන සමුද්‍රාසන්න මාවත ඔස්සේ ගමන් කළ යුතු බව පොලීසිය නිවේදනය කරන ලදී.

🔴 වැල්ලවත්තේ ගින්නක්…🔴 Fire in Wellawatte📌 YouTube: https://bit.ly/38tY9MX 📌 Read More: https://bit.ly/2VL88rQ#LKA #Fire #Wellawatte #News1st #SriLanka

Posted by Newsfirst.lk on Sunday, July 5, 2020
Facebook Comments