වසර 38කට පසු 2020 පෙබරවාරි සිට පියාසර ගාස්තු ඉහළට..

වසර 38කට පසු 2020 පෙබරවාරි සිට පියාසර ගාස්තු ඉහළට..

වාර්ෂික ආදායමෙන් රුපියල් බිලියන 2.2 ක් ඉලක්ක කර ගනිමින් ලබන වසරේ පෙබරවාරි සිට වසර 38 කට පසු පියාසර ගාස්තු ඉහළ නංවන බව සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍යාංශය අද (නොවැ. 14) කියා සිටියේ ය.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේ ගුවන් ගමන් 125 ක් පමණ ශ්‍රී ලංකාවේ ගුවන් අවකාශය හරහා ගමන් කරන බවත්, ගාස්තු වැඩි කිරීමෙන් දිනකට රුපියල් මිලියන 6.1 ක් පමණ උපයා ගත හැකි බවත්ය.

ශ්‍රී ලංකාවේ ගුවන් සීමාව හරහා ගමන් කරන ගුවන් ගමන් සඳහා සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරිය විසින් පියාසර ගාස්තු අය කෙරේ.

පෙර අනුපාතයන්ට අනුව රටේ වාර්ෂික ආදායම රුපියල් බිලියන 1.4 කි.

සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍ය අර්ජුන රණතුංග මහතා පැවසුවේ පියාසර ගාස්තු වැඩි කිරීමෙන් රටේ ගුවන් සීමාව හරහා වැඩි ආදායමක් උපයා ගැනීමට පසුගිය රජයන් අපොහොසත් වී ඇති බවයි.

“ඉන්දියාවේ ගුවන් අවකාශය කාර්යබහුල බැවින් අපේ රටේ ගුවන් කලාපයට ඉහළ ඉල්ලුමක් පවතී,” රණතුංග මහතා විසින් පෙන්වා දෙනු ලබයි.

ගුවන් යානා සඳහා අලුතින් සංශෝධිත ගාස්තු පහත පරිදි වේ;

Facebook Comments