වරාය සේවක වැඩ වර්ජනය අවසන්..

වරාය සේවක වැඩ වර්ජනය අවසන්..

කොළඹ වරායේ නැගෙනහිර පර්යන්තය ඉන්දියාවට විකිණීම නතර කර එහි මෙහෙයුම් කටයුතු වරාය අධිකාරිය යටතට පවරා ගන්නා ලෙස ඉල්ලමින් දින ගණනක් තිස්සේ වරාය වෘත්තිය සමිති මගින් පවත්වන ලද වැඩ වර්ජන ක්‍රියාමාර්ගය අවසන් කරන බවට නිවේදනය කර සිටියේය.

ඒ අද (02) දින උදෑසන අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා හා වරාය වෘත්තීය සමිති නියෝජිතයින් අතර පැවති සාකච්ජාවක එකඟතාවයන් මත බවට වරාය වෘත්තීය සමිති ප්‍රකාශ කරන ලදී.

Facebook Comments