ලොව පුරා ලිබරල්වාදය පරදා ජාතිකවාදය ජයගනී..

ලොව පුරා ලිබරල්වාදය පරදා ජාතිකවාදය ජයගනී..

එක්සත් ජනපදය, එක්සත් රාජධානිය, ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව වැනි රටවල පවා ලිබරල්වාදයට එරෙහිව ජාතිකවාදය ජයග්‍රහණය කර ඇති බව එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හරින් ප්‍රනාන්දු මහතා පවසයි.

“කොන්සර්වේටිව්වරුන්ට විශිෂ්ට ජයග්‍රහණයක් ලැබී තිබෙනවා. මගේ කොන්සර්වේටිව් මිතුරන්ට සුබ පැතුම්. පණිවිඩය පැහැදිලියි. එක්සත් ජනපදය, එක්සත් රාජධානිය, ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව පවා ලිබරල්වාදයට වඩා සිය ජාතිකවාදය ඔප්පු කර තිබේ. චක්රය දිගටම පවතී, ” ට්විටර් පණිවිඩයක් මගින් මන්ත්‍රීවරයා ප්‍රකාශ කර තිබේ.

Facebook Comments