ලොව ධනවත්ම පුද්ගලයා ලෙස ඊලන් මස්ක් නම්කරයි

ලොව ධනවත්ම පුද්ගලයා ලෙස ඊලන් මස්ක් නම්කරයි

අධි සුඛොපභෝගි විදුලි මෝටර් රථ නිපදවන ටෙස්ලා සමාගමේ සහ ස්පේස් එක්ස් සමාගමේ අයිතිකරු වන ඊලන් මස්ක් ලොව ධනවත්ම පුද්ගලයා ලෙස නම් කර ඇත.

බ්ලූම්බර්ග් බිලියනපතියන්ගේ ලැයිස්තුවට අනුව ඊලන් මස්ක්ගේ සමස්ත වත්කම් ඇමරිකා එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන 188.5ක් ලෙස වාර්තා වන අතර එය ලොව ධනවත්ම පුද්ගලයන්ගේ ලැයිස්තුවේ දෙවන ස්ථානයේ සිටින ඇමසොන් සමාගමේ අයිතිකරු වන ජෙෆ් බෙයිසෝස් සමස්ත වත්කම්වලට වඩා ඇමරිකා එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන 1.5ක වැඩි වීමකි.

බ්ලූම්බර්ග් බිලියනපතියන්ගේ ලැයිස්තුවට අනුව කොරෝනා වසංගත තත්වය යටතේ වුවද ලොව ධනවත්ම පුද්ගලයන් 500 දෙනාගේ පසුගිය වසරේ වත්කම්වල සමස්ත වැඩිවිම ඇමරිකා එක්සත් ජනපද ඩොලර් ට්‍රිලියන 1.8ක් වන අතර එය ප්‍රතිශතයක් ලෙස පෙර වසරට වඩා 31%ක වර්ධනයකි.

Facebook Comments