ලිපින මැකී ගිය තැපැල් භාණ්ඩ පැකට්ටුවල නවතම තත්ත්වය.

ලිපින මැකී ගිය තැපැල් භාණ්ඩ පැකට්ටුවල නවතම තත්ත්වය.

පපසුගිය දිනෙක මුහුුදු මාර්ගය ඔස්සේ ගෙන්වීමේදී ලිපින මැකී ගිය විදේශීය තැපැල් භාණ්ඩ පැකට්ටු විශාල ප‍්‍රමාණයක් මේ වනවිට, ඒවා ගෙන්වූ පාර්ශ්ව වෙත ලබා දී ඇති බව නියෝජ්‍ය තැපැල්පති රාජිත රණසිංහ මහතා පවසා සිටියේය.

මෙහිදී ලිපින මැකී ගිය විදේශීය තැපැල් භාණ්ඩ පැකට්ටු හාරදහසක් පමණ මධ්‍යම තැපැල් හුවමාරුවේ සිර වී තිබිණ.

ඒ අනුව භාණ්ඩ මෙරටට යොමු කළ මැලේසියානු තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුවේ සහය මේ සදහා ලබාගැනීමේ කටයුතු තවමත් සිදුවෙමින් පවතින බව නියෝජ්‍ය තැපැල්පතිවරයා ප්‍රකාශ කර සිටියේය.

නැවත මෙවැනි ගැටලූවක් ඇති නොවීමට අවශ්‍ය කි‍්‍රයාමාර්ග ගන්නා ලෙස අදාළ අංශ දැනුවත් කරනු ලැබූ බව නියෝජ්‍ය තැපැල්පති රාජිත රණසිංහ මහතා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කර සිටියේය.

Facebook Comments