ලසිත් මාලිංග ඉන්දීය ප්‍රීමියර් ලීග් තරඟාවලියෙන් සමුගනී

ලසිත් මාලිංග ඉන්දීය ප්‍රීමියර් ලීග් තරඟාවලියෙන් සමුගනී

ලසිත් මාලිංග ඉන්දීය ප්‍රීමියර් ලීග් තරඟාවලියෙන් විශ්‍රාම ගන්න බව ප්‍රකාශ කර ඇතැයි මාලිංග නියෝජනය කළ මුම්බායි ඉන්දියන්ස් කණ්ඩායම නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සදහන් කරයි.

මුම්බායි ඉන්දියන්ස් කණ්ඩායම ලසිත් මාලිංගව සිය කණ්ඩායමේ තවත් දුරටත් රඳවා නොගැනීමට තීරණය කිරීමෙන් පසුව මාලිංග විසින් මෙම තීරණය ප්‍රකාශයට පත් කිරීමද සුවිශේෂීත්වයකි.

ඉන්දීය ප්‍රිමියර් ලීග් ඉතිහාසය තුළ වැඩිම කඩුළු ලාභියා වන්නේ ද ලසිත් මාලිංගයි.

ඔහු කඩුළු 170ක් දවා ගෙන ඇති අතර මුම්බායි ඉන්දියන්ස් කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කරාද ගෙන ගොස් තිබේ.

Facebook Comments