ලබන 30 වැනි දා තෙක් පොලිස් ඇඳිරි නීතිය දීර්ඝ කෙරේ..

ලබන 30 වැනි දා තෙක් පොලිස් ඇඳිරි නීතිය දීර්ඝ කෙරේ..

අද (26) දින උදැසන 6.00 ට දිස්ත්‍රික්ක 16 ක පනවා තිබු ඇදිරිනීතිය ඉවත් කිරීමත් සමග කලින් දන්වා තිබු පරිදි එම නිතිය දහවල් 12.00ට අවසන් වීමට තිබුනද ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය විසින් විශේෂ නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් එම කාලසීමාව දහවල් 2.00 දක්වා දීර්ඝ කල බව දන්වා සිටියේය.

ඒ අනුව එම දිස්ත්‍රික්කවලට අද පස්වරු 2.00ට ආරම්භ වන ඇඳිරිනීතිය ලබන සඳුදා පෙරවරු 6.00ට යලි අවසන් වන අතර එදින පස්වරු 2.00 දක්වා යලිත් පොලිස් ඇඳිරිනීතිය බල නොපැවැත්වෙන බව එම මාධ්‍ය අංශය වැඩිදුරටත් වාර්තා කර සිටියේය.

තවද පුත්තලම, වව්නියාව, මන්නාරම, කිලිනොච්චිය, මුලතිව් සහ යාපනය දිස්ත්‍රික්ක සඳහා ක්‍රියාත්මක පොලිස් ඇඳිරි නීතිය හෙට පෙරවරු 6 ට අවසන් කිරීමට නියමිත අතර යළි හෙට පස්වරු 2.00 ට ඇඳිරි නීතිය පැනවෙනු ඇති.

මෙම දිස්ත්‍රික්ක වලටද ලබන සදුදා උදැසන 6.00ට යලි ඇඳිරිනීතිය අවසන් වන අතර පස්වරු 2.00ට යලි ආරම්භ වන බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය නිවේදනය කර සිටියේය.

මේ අතර අවදානම් කලාප ලෙස හඳුනාගත් කොළඹ, ගම්පහ සහ කළුතර දිස්ත්‍රික්කවලට පනවා ඇති පොලිස් ඇඳිරි නීතිය අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මකය.

ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය පැවසුවේ, පොලිස් ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක කාල සීමාවේ ජනතාවට අවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය සහ වෙනත් භාණ්ඩ නිවසේ සිටම මිලදී ගත හැකි වන පරිදි නොකඩවා සැපයීමට සියලු ක්‍රියාමාර්ග ගෙන ඇති බවයි.

Facebook Comments