ලබන 18 බස්නාහිර දහම් පාසල් ඇරඹේ..

ලබන 18 බස්නාහිර දහම් පාසල් ඇරඹේ..

කොරෝනා හේතුවෙන් වසා දමා ඇති බස්නාහිර පළාතේ දහම් පාසල් ලබන මස 18 වැනිදා යළි විවෘත කිරීමට තීරණය කර තිබේ.

බෞද්ධ කටයුතු කොමසාරිස් ජනරාල් සුනන්ද කාරියප්පෙරුම මහතා පැවසුවේ, බස්නාහිර පළාතේ පාසල් හෙට දිනයේ ආරම්භ කිරීමට රජය ගත් තීරණයත් සමග දහම් පාසල් ද ආරම්භ කරන බවයි.

Facebook Comments