ලක්සම්බර්ග් විදේශ කටයුතු අමාත්‍යවරයා දිවයිනට…

ලක්සම්බර්ග් විදේශ කටයුතු අමාත්‍යවරයා දිවයිනට…

ඊයේ (30) රාත්‍රියේ ලක්සම්බර්ග් රාජ්‍යයේ යුරෝපා කටයුතු හා විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය ජීන් ඇන්සල් බෝන් මහතා නිල සංචාරයක් සඳහා දිවයිනට පැමිණි බවට වාර්තා විය.

එහිදී ගුවන් තොටුපොළ පරිශ්‍රයේදී විදේශ සබඳතා අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් රවීනාථ ආරියසිංහ මහතා විසින් ඒ මහතාව පිළිගනු ලැබිණි.

අද (31) පෙරවරුවේ විදේශ සබඳතා අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා සමග ලක්සම්බර්ග් විදේශ අමාත්‍යවරයා සාකච්ජා සිදුකල අතර ජනාධිපතිවරයා සහ අග්‍රාමාත්‍යවරයා හමු වී සාකච්ඡා පැවැත්වීමටද නියමිත් බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය නිවේදනය කරන ලදී.

Facebook Comments