රංජන් අත්අඩංගුවට ගෙන අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා වරෙන්තුවක් ගන්න, නීතිපති සීසීඩියට දන්වයි.

රංජන් අත්අඩංගුවට ගෙන අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා වරෙන්තුවක් ගන්න, නීතිපති සීසීඩියට දන්වයි.

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රංජන් රාමනායක මහතා අත්අඩංගුවට ගෙන අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා වරෙන්තුවක් ලබාගන්නා ලෙස නීතිපති දප්පුල ද සිල්වා මහතා විසින් කොළඹ අපරාධ කොට්ඨාසය (CCD) වෙත උපදෙස් ලබා දී තිබේ.

ඒ ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 111 වෙනි ව්‍යවස්ථාව යටතේ අධිකරණ කටයුතුවලට මැදිහත් වීමේ චෝදනාවට අදාළවයි.

Facebook Comments