යාපනය නගර සභාවෙන් කොටි පොලීසියට සමාන පරිසර ආරක්ෂක ඒකකයක්

යාපනය නගර සභාවෙන් කොටි පොලීසියට සමාන පරිසර ආරක්ෂක ඒකකයක්

යාපනය මහනගරාධිපති විශ්වලිංගම් මණිවන්නන් මහතා විසින් යාපනය නගරයේ පිරිසිදුබාවය ආරක්ෂා කරගැනීම සඳහා පස් දෙනෙකුගෙන් යුත් නගරසභා ආරක්ෂණ පොලිස් බලකායක් ආරම්භ කොට ඇත.

එමෙන්ම පස් දෙනෙකුගෙන් යුත් නගරසභා පොලිස් ඒකකයේ නිලඇඳුම යුද සමයේ එල්.ටී.ටී.ඊ. සංවිධානයට අයත් පොලිස් නිලධාරීන් විසින් භාවිතා කරන ලද නිලඇඳුමට සමාන කමක් ඇති බවටද යාපනයේ ජනතාව පවසයි.

ජායාරුප AsianMIRROR වෙතින්

මෙහිදී මාර්ගයේ බුලත් විට කෙල ගසන්නන්, විවිධ අයුරින් මාර්ගයන් අපවිත්‍ර කරන්නන් ,සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත පියවර අනුගමනය නොකිරීම හා පොදු ස්ථානවල අනවසරයෙන් වාහන නැවත්වීම් වැනි කරුණු වෙනුවෙන් රුපියල් 1000 සිට රුපියල් 5000 ක් දක්වා දඩ මුදලක් නියම කිරීමේ සුදානමක් පවතින බවද විශ්වලිංගම් මණිවන්නන් මහත පවසයි.

කෙසේ වෙතත් අදාළ මහනගරසභා පොලිස් ඒකකය පිහිටුවීම සම්බන්ධයෙන් සහ අදාළ ඒකකයේ කාර්යභාරය පිළිබඳව ප්‍රකාශයක් ලබාගැනීම සඳහා නගරසභා නිලධාරීන්ට යාපනය පොලීසියට පැමිණෙන ලෙසටද දැනුම් දී ඇත.

Facebook Comments