මෛත්‍රී යළි ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සභාපති ධුරයට

මෛත්‍රී යළි ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සභාපති ධුරයට

හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා යළි ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සභාපති ධුරයට පත්කිරීමට එම පක්ෂයේ විධායක කමිටුවේ අනුමැතිය හිමිව තිබේ.

අද ( 25 ) පස්වරුවේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ විධායක කමිටුව රැස්වූ අවස්ථාවේදී මෙම තීරණයට එළඹ ඇත.

Facebook Comments