මේ දේශපාලකයෝ ගැන අපිත් හොඳට දන්නවා දැන් – ඇල්ලේ ගුණවංශ හිමි

මේ දේශපාලකයෝ ගැන අපිත් හොඳට දන්නවා දැන් – ඇල්ලේ ගුණවංශ හිමි

වියත් සභාවෙන් හෝ මොනම සභාවකින් පත් කළත් රාජ්‍ය ආයතන පවත්වා ගෙන යාමට අපොහොසත් නම් ඊට රජය වගකිව යුතු බවත් ජනතාවට කෑම ටිකක් කන්න බය නම්, වතුර ටිකක් බොන්න බය නම්, පාරක බැහැල යන්න බය නම් මේ සමාජය කුමක්දැයි ඇල්ලේ ගුණවංශ හිමි ප්‍රශ්න කරයි.

මාධ්‍ය හමුවකදී අදහස් දක්වමින් උන්වන්සේ මේ අදහස් පළ කළේය.

ඇල්ලේ ගුණවංශ හිමි එහිදී වැඩිදුරටත් අදහස් දක්වමින්…

” රජයට යුතුකමක් තිබෙනවා නීතිය නිසි ලෙස ස්ථාපිත කරලා කටයුතු කරන්න. රජය පෙන්විය යුතුයි පත්කරපු වියතුන්, උගතුන්ගේ ක්‍රියාකලාපය මොකක්ද කියලා. මගේ පන්සල අවට තියෙන රාජ්‍ය ආයතන ඔක්කොම බංකොලොත්. වියත් සභාවෙන් හෝ මොනම සභාවකින් පත් කළත් රාජ්‍ය ආයතන පවත්වා ගෙන යාමට අපොහොසත් නම් ඊට රජය වගකිව යුතුයි. අපි කෑ ගැහුවේ නෑ මෙයා පත් කරන්න. අරයා පත්කරන්න කියලා. මේ රට හදාගත යුතු නිසා අපි පැත්කට වෙලා හිටියා. දැන් අපිට නීතිය ස්ථාපිතයි කියලා දැනෙන්නේ නෑ. අයුක්තිය අසාධාරණය නිරත පෙනෙනවා. දේශපාලඥයෝ ගැන දැන් අපිත් හොඳට දන්නවා. හැම කෙනෙක් ගැනම ප්‍රශ්නාර්ථයක් තියෙන්නේ. යනුවෙන් පැවසීය.

Facebook Comments