මුදල් ගෙවීම මගින් පැය 3න් රියැදුරු බලපත්‍ර ලබාගත හැකි – මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තු

මුදල් ගෙවීම මගින් පැය 3න් රියැදුරු බලපත්‍ර ලබාගත හැකි – මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තු

වේරහැර මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තු කොමසාරිස් සමන්ති මිහිඳුකුල මහත්මිය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ප්‍රකාශ කර සිටියේ මුදල් ගෙවීමෙන් පැය තුනක් ඇතුළත අයදුම්කරුට තම රියැදුරු බලපත්‍ර ලබාගත හැකි බවකි.

එහිදී අන්තර්ජාලය ඔස්සේ අයැදුම් කිරීමෙන්ද බලපත්‍ර ලබාගත හැකි බවත් එම අයදුම් කිරීම් පරීක්ෂා කර බලා පැමිණිය යුතු දිනය හා වේලාවන් සඳහන් කර කෙටි පණිවුඩයක් අයදුම්කරුට යොමු කරන බව ඒ මහත්මිය ප්‍රකාශ කර සිටියේය.

අනතුරුව අයැදුම්කරු පැමිණ මුදල් ගෙවීමෙන් පසු පැය තුනක කාලයක් ඇතුළත රියැදුරු බලපත්‍රය අදාළ පුද්ගලයා අතට පත් කිරීමට කටයුතු සකසා ඇති බවත් යම් ලෙසකින් ලිපිලේඛනවල අඩුපාඩුවක් වුවහොත් නැවත ඒවා නිවැරදි කිරීමට සිදුවන අතර එසේ නොමැති නම් පැය තුනටත් අඩු කාලයකදී බලපත්‍රය ලබාගත හැකි බව කොමාරිස්වරිය සඳහන් කරන ලදී.

තවද වෛද්‍ය සහතික ලබා ගැනීම සඳහා අන්තර්ජාලය ඔස්සේ දින හා වේලාවන් වෙන්කරවා ගත හැකි අතර එම පහසුකම්ද පසුගියදා ජාතික ප්‍රවාහන වෛද්‍ය ආයතනය විසින් හඳුන්වාදෙනු ලැබු බවද ඒ මහත්මිය වැඩිදුරටත් පවසා සිටියේය.

Facebook Comments