මී මැසි දෂ්ටයෙන් පිළිකාවට ඔසුවක්..

මී මැසි දෂ්ටයෙන් පිළිකාවට ඔසුවක්..

මී මැස්සන්ගේ දෂ්ට කිරීමෙන් වන ශ්‍රාවයේ අන්තර්ගත විෂ රසායනික හේතුවෙන් පියයුරු පිළිකා සෛල මර්දනය වන බවත්, නිරෝගී සෛලවලට ඉන් ඇති වන හානිය අවම බවත් බටහිර ඕස්ට්‍රේලියානු විශ්ව විද්‍යාලයේ හැරී පර්කින්ස් වෛද්‍ය පර්යේෂණායතනයේ ආචාර්ය වෛද්‍ය සියාරා ඩෆී ප්‍රමුඛ කණ්ඩායමක් අනාවරණය කරගෙන තිබේ.

මෙම පරීක්ෂණය වෙනුවෙන් 300කට අධික මී මැස්සන් වෙතින් ලබාගන්නා ලද විෂ යොදාගනු ලැබ ඇති බව සඳහන් වේ.

ප්‍රතිකාර කිරීමට අපහසු ඇතැම් පියයුරු පිළිකා වේගයෙන් මර්දනයට එහි අඩංගු රසායනික ද්‍රව්‍ය සමත් බව හෙළිවී තිබේ.

මින්පෙර කිසිවකු විසින් පිළිකා සෛල සහ නිරෝගී සෛල විෂයෙහි මී මැසි විසෙහි අඩංගු මෙලිටින් ක්‍රියා කරන අන්දම පරික්ෂා නොකරන ලදැයි වෛද්‍ය වෛද්‍ය සියාරා ඩෆී ප්‍රකාශ කරයි.

Facebook Comments