මාධ්‍ය ආයතනවල වෙබ් අඩවිවලටත් මැතිවරණ කොමිසමෙන් රෙගුලාසි..

මාධ්‍ය ආයතනවල වෙබ් අඩවිවලටත් මැතිවරණ කොමිසමෙන් රෙගුලාසි..

විද්‍යුත් හා මුද්‍රිත මාධ්‍ය ආයතනවල වෙබ් අඩවි සඳහා මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව අද (නොවැ. 14) ජනාධිපතිවරණයට අදාළ රෙගුලාසි නිකුත් කරන බව එහි ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියෙක් ප්‍රකාශ කළේය.

ජනාධිපති අපේක්ෂකයින්ට සමාන ආවරණයක් ලබා දීමට අපොහොසත් වීම නිසා ඇතැම් මාධ්‍ය ආයතනවලට මැතිවරණ ප්‍රතිඵල විකාශනය කිරීමේ අයිතිය අහිමි විය හැකි බවට ඊයේ කොමිසම අනතුරු ඇඟවීය.

පැය 48 ක නිහඬ කාලයක් සඳහා මැතිවරණ ප්‍රචාරක කටයුතු මධ්‍යම රාත්‍රිය අවසන් වන විට, අද දක්වා දේශපාලන රැලි ආවරණය කිරීමට මාධ්‍ය ආයතනවලට අවසර ලැබිණ.

කෙසේ වෙතත්, සෙනසුරාදා මැතිවරණය ආසන්නයේ දී ජනාධිපති අපේක්ෂකයෙකු උසස් කිරීම වළක්වා ගැනීම සඳහා මෙම මාධ්‍ය ආයතනවල වෙබ් අඩවි සඳහා නීති පැනවෙන බව මැතිවරණ කොමිසමේ නිලධාරියා සඳහන් කළේය.

Facebook Comments