මහ මැතිවරණ ප්‍රතිඵලය 06 මධ්‍යම රාත්‍රියට පෙර.. මනාප 07 වෙනිදාට පෙර..

මහ මැතිවරණ ප්‍රතිඵලය 06 මධ්‍යම රාත්‍රියට පෙර.. මනාප 07 වෙනිදාට පෙර..

2020 මහ මැතිවරණයේ ප්‍රතිඵල අගෝස්තු 06 වෙනිදා මධ්‍යම රාත්‍රියට පෙර නිකුත් කෙරෙනු ඇති බව මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා ප්‍රකාශ කරයි.

එසේම මනාප ඡන්ද ප්‍රතිඵල අගෝස්තු 07 වෙනි සිකුරාදාට පෙර නිකුත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බව ද ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.

හෙට (අගෝස්තු 05) පැවැත්වෙන මැතිවරණය සඳහා වන ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ සූදානම පිළිබඳව නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා ගොස් සිටියදී දේශප්‍රිය මහතා මෙම අදහස් මාධ්‍ය හමුවේ ප්‍රකාශ කළේය.

මහ මැතිවරණය සම්බන්ධ සියළු ගැසට් නිවේදනයන් අගෝස්තු 10 වනදා වන විට නිකුත් කෙරෙනු ඇති බව ද ඔහු සඳහන් කළේය.

“ප්‍රතිඵල ගැසට් කරන්න පුළුවන් අගෝස්තු08 වෙනිදා වෙනකොට. අගෝස්තු 09 වෙනිදා වෙනකොට ජාතික ලැයිස්තු ඉදිරිපත් කළොත් ඒකත් 10 වෙනිදා වෙනකොට ගැසට් කරන්න පුළුවන්”, සභාපතිවරයා සඳහන් කළේය.

Facebook Comments