“බුරවි” ට මුහුණ දෙන්න අපි සූදානම්!

“බුරවි” ට මුහුණ දෙන්න අපි සූදානම්!

බුරවි සුළි කුණාටුවට මුහුණ දීම සඳහා සහ ඉන් සිදුවිය හැකි හානිය අවම කර ගැනීම සඳහා ත්‍රිවිධ හමුදාව සහ පොලීසිය සූදානමින් සිටින බව ආරක්ෂක ලේකම්, විශ්‍රාමික‍ මේජර් ජෙනරාල් කමල් ගුණරත්න මහතා ප්‍රකාශ කළේය.

සුළි කුණාටුව සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කිරිම සදහා ජාතික රූපවාහිනිය ඔස්සේ පැවති සාකච්ජාවකට එක්වෙමින් ආරක්ෂක ලේකම්වරයා සදහන් කලේ උතුරු – නැගෙනහිර හමුදා ආඥාපතිවරුන් සියලු දෙනාටම අවශ්‍ය උපදෙස් ලබා දී ඇති බවත් ඒ අනුව එම ප්‍රදේශවල ආපදාවලට ලක්වන සියලු දෙනාට අවශ්‍ය පහසුකම් සැලසීමට රජය සූදානම් බවයි.

ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය, දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරුන්, ආරක්ෂක සේනා ආඥාපතිවරුන්, ඒ ඒ ප්‍රදේශ භාර ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් නිළධාරීන් ඒකාබද්ධ කර අවශ්‍ය යාන්ත්‍රණය සකස් කර ඇති බවද ආරක්ෂක ලේකම්වරයා පවසයි.

Facebook Comments