බ්‍රිතාන්‍ය තුල තවදුරටත් LTTE සංවිධානය තහනම් සංවිධානයක් නොවේ.

බ්‍රිතාන්‍ය තුල තවදුරටත් LTTE සංවිධානය තහනම් සංවිධානයක් නොවේ.

බි‍්‍රතාන්‍යයේ තහනම් සංවිධාන සම්බන්ධයෙන් අභියාචනාධිකරණ කොමිසමේ පවතින නඩුව තුලින් තව දුරටත් බි‍්‍රතාන්‍ය තුළ LTTE සංවිධානය තහනම් සංවිධානයක් නොවන බවට රජයට වාර්තා කොට ඇත.

එහිදී මෙම නඩු විභාගය ත්‍රිපුද්ගල විනිසුරු මඩුල්ලක් ඉදිරියේ පවත්වනු ලැබූ අතර එහි තීන්දුව ප්‍රකාශයට පත් කරමින් අධිකරණය රජයට වාර්තා කොට ඇත්තේ LTTE සංවිධානය තවදුරටත් තහනම් සංවිධානයක් ලෙස බි‍්‍රතාන්‍ය තුළ තහනම් කිරීමට ප‍්‍රමාණවත් සාක්ෂි නොමැති බවයි.

මෙහිදී ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත දේශසීමා රහිත දෙමළ ඊලාම් රාජ්‍ය වෙනුවෙන් පිහිටුවාගනු ලැබූ සංවිධානය මගින් බ්‍රිතාන්‍ය රජයට එරෙහිව මෙම නඩුව ගොනු කරනු ලැබුවේ බ්‍රිතාන්‍ය තුළ LTTE සංවිධානය තහනම් සංවිධානයක් බවට පත් කිරීමට විරෝධය ප්‍රකාශ කරමිනි.

Facebook Comments