බස් ගැමුණුගෙන් ආණ්ඩුවට චෝදනාවක්..

බස් ගැමුණුගෙන් ආණ්ඩුවට චෝදනාවක්..

පුද්ගලික බස් කර්මාන්තය නගා සිටුවීම සඳහා ඉල්ලා සිටියේ ණයක් නොව රක්ෂණ වන්දියක් බව පෞද්ගලික බස් හිමියන්ගේ සංගමයේ සභාපති ගැමුණු විජේරත්න මහතා සඳහන් කරයි.

රට තුළ කොවිඩ් – 19 වෛරස ව්‍යාප්තිය හේතුවෙන් පුද්ගලික බස් කර්මාන්තය අකර්මන්‍යව පවතී.

දැනටමත් පුද්ගලික බස් හිමියන් බැංකුවලට, ලීසිං සමාගම්වලට හා පුද්ගලයින්ට ණය වී සිටින තත්ත්වයක් සඳහා රු. ලක්ෂ 3 ක් හා

ටිකට් යන්ත ලබාගැනීම සඳහා රු. 50,000 ක ණය මුදලක් ලබාගැනීම බස් හිමියන් කබලෙන් ලිපය දැමීමක් බව විජේරත්න මහතාගේ අදහසයි.

වසරකට ආසන්න කාලයක් තුළ නිසියාකාරව බස් රථ ධාවනය නොවිණ.

එහෙයින් එම කාලය තුළ හදිසි අනතුරු වන්දි අවම වීම නිසා රක්ෂණ සමාගම්වලට ලැබුණු ලාභය හා

ත්‍රස්තවාදී රක්ෂණාවරණයේ මුදල් කළමනාකරණය කර රක්ෂණ සමාගම් සමග එකඟතාවයකින් රක්ෂණ සමාගම් සමග එකඟතාවයකින්

රක්ෂණ වන්දියක් ලබාදෙන්නැයි පැහැදිලිව තම සංගමය ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශයෙන් ඉල්ලා ඇතැයි ද විජේරත්න මහතා සඳහන් කළේය.

ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශය රාජ්‍ය බැංකුවලින් පෞද්ගලික බස් රථ හිමියන්ට රුපියල් ලක්ෂ තුනක ණයක් හා ටිකට් යන්ත්‍ර මිලදී ගැනීම සඳහා රු. 50,000 ක ණය මුදලක් ලබාදීමට කටයුතු කර තිබේ.

Facebook Comments