බස්නාහිර, සබරගමුව පළාත්වලට වැසි හෝ ගිඟුරුම් සහිත වැසි..

බස්නාහිර, සබරගමුව පළාත්වලට වැසි හෝ ගිඟුරුම් සහිත වැසි..

අද (14) පස්වරුවේ බස්නාහිර, සබරගමුව පළාත්වලට වැසි හෝ ගිඟුරුම් සහිත වැසි ඇතිවිය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරන ලදී.

තවද ඌව, දකුණ සහ මධ්‍යම පළාත්වලටත්, මඩකළපුව සහ අම්පාර දිස්ත්‍රික්වලට වැසි වාර කිහිපයක් ඇතිවිය හැකි බවද එම නිවේදනයේ සදහන් වුණි.

ගිඟුරුම් සහිත වැසි සමග තාවකාලිකව තද සුළං ඇතිවිය හැකි අතර අකුණු මගින් සිදුවන අනතුරු අවම කර ගැනීමට කටයුතු කරන ලෙස කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව ජනතාවට දැනුම් දෙන ලදී.

එමෙන්ම ධිවර ජනතාවට විශේෂයෙන් මුහුදු ගමන් නවතා දමා සැලකිලිමත් වන ලෙසට නිවේදනය කර සිටියේය.

Facebook Comments