බදුල්ලට ඕෂධී ද යෝෂිත ද ?

බදුල්ලට ඕෂධී ද යෝෂිත ද ?

බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය මෙහෙයවූ කුමාර වෙල්ගම මහතා චන්ද්‍රිකා මැතිනියගේ පාර්ශවයට එක්වීමත් සමග ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයට අපේක්ෂකයෙකුගේ තෝරාගැනීමට එම පක්ෂය සුදානම් වන බවට වාර්තා විය.

එහිදී පසුගිය ජනාධිපතිවරණයේදීත් බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ අපේක්ෂිත ඡන්ද ප්‍රතිශතය ලබාගැනීමට ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා අසමත් වූ අතර මෙවර මහමැතිවරණය සදහා ප්‍රබල දේශපාලන නාමයක් ඉදිරිපත් කිරීමට අපේක්ෂාවෙන් යෝෂිත රාජපක්ෂ මහතා මැතිවරණයට ඉදිරිපත් කරවීම සඳහා උත්සාහයක් ඇති බව වාර්තා විය.

නමුදු බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයෙන් ඕෂධී මහත්මිය තරග කිරීමට සුදානම් වී සිටියද මෙම යෝජනාවත් සමග ඒ මහත්මියගේ නම ඉවත්වන ලකුණු ඇති බව පොදුජන පෙරමුණු ආරංචි මාර්ග ප්‍රකාශ කර සිටියේය.

Facebook Comments