පොහොට්ටු යූනියන් දාලා සඟරුවනට “හූ” කිවුවා – මැඩිල්ලේ හිමි

පොහොට්ටු යූනියන් දාලා සඟරුවනට “හූ” කිවුවා – මැඩිල්ලේ හිමි

මහජනතාවට විස කවන ආහාර වර්ග පිළිබඳව තොරතුරු ලබාදෙන බවට ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතන සභාපති නුෂාඩ් පෙරේරා භික්ෂූන්වහන්සේලාට වූ පොරොන්දුව කඩ කිරීම මත ඊයේ (06) ප්‍රමිති ආයතන භූමියේ උණුසුම් තත්වයක් ඇතිවිය.

ප්‍රමිති ආයතන සභාපතිවරයා පොරොන්දු වූ තොරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා අද එහි ගිය භික්ෂූන්වහන්සේට ප්‍රමිති ආයතනයේ සේවකයන් යැයි කියාගන්නා පිරිසක් එම භූමියට ඇතුළු වීමට ඉඩ නොදීම මත ප්‍රථමයෙන්ම උණුසුම්කාරී තත්වය ඇති වී තිබේ.

භික්ෂූන්වහන්සේලාව ඇතුළට නොගන්නා ලෙසත් ලිපියක් භාර දෙන ලෙස උපදෙස් ලැබී ඇති බවත් පවසමින් එහි සේවකයන් යයි කියාගන්නා පිරිසක් යම් ලිපියක් එම භික්ෂූන්වහන්සේලාට භාර දීමට උත්සාහ කර ඇත. භික්ෂූන් වහන්සේලා එය භාර ගැනීම ප්‍රතික්ෂේප කර ඇත.

පොලිසිය පැමිණ තත්ත්වය සමනය කිරීමෙන් පසු ප්‍රමිති ආයතන භූමියට ඇතුළු වීමට භික්ෂූන්වහන්සේලාට අවස්ථාව දී අති අතර එම හිමිවරුන්ට යට තට්ටුවේම ආසන පනවා සභාපතිවරයා එහි පැමිණ ලිපියක් බාර දී එය කියවා බලන ලෙස ඉල්ලා තිබේ.

කෙසේ නමුත් භික්ෂූන්වහන්සේලා එම ලිපිය කියවාබැලීමේදී භික්ෂූන්වහන්සේලා ඉල්ලා සිටි තොරතුරු කිසිවක් එහි අඩංගුව තිබී නැති අතර එම හිමිවරු ඉල්ලා සිටි තොරතුරු ලබාදීම සම්බන්ධයෙන් නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ අදහස් විමසීම සඳහා ප්‍රමිති ආයතනය යොමු කළ ලිපිය පමණක් එහි තිබී ඇත.

ඒ අවස්ථාවේ අදාළ ප්‍රශ්නය එළියෙ විසඳා ගන්නා බව පවසමින් එම හිමිවරු පිටව යෑමට කටයුතු කරද්දී ප්‍රමිති ආයතන සේවකයන් පිරිසක් භික්ෂූන්වහන්සේලාට “හු” කියා ඇත. භික්ෂූන්වහන්සේලා ඊට ප්‍රතිචාර ලෙස “ලැජ්ජයි, ලැජ්ජයි” කියමින් එම ස්ථානයෙන් බැහැරව ගොස් තිබේ.

මේ පිළිබඳව මැඩිල්ලේ පන්ඥාලෝක හිමි සිය ෆේස් බුක් පිටුවේ තැබූ සටහන

No description available.
Facebook Comments