පෙබරවාරි 3 කොළඹ පාසල් 15කට නිවාඩු..

පෙබරවාරි 3 කොළඹ පාසල් 15කට නිවාඩු..

පෙබරවාරි 4 වන දින 72 වන නිදහස් දින සැමරුම සඳහා අවසන් පෙරහුරුව පැවැත්වීම හේතුවෙන් කොළඹ පාසල් 15 කට පෙබරවාරි 3 වන සඳුදා නිවාඩු ලබා දෙනු ඇත.

පෙරහුරුව හේතුවෙන් ප්‍රදේශයේ රථවාහන තදබදය අවම කිරීම සඳහා නිදහස් චතුරශ්‍රය අසල පිහිටි පාසල්වලට පෙබරවාරි 3 වන දින නිවාඩු ලබා දෙන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය ප්‍රකාශ කළේය.

රථවාහන තදබදය අවම කිරීම සඳහා පෙබරවාරි 3 වන දින වසා තැබෙන පාසල් වනුයේ ඩී. එස්. සේනනානායක විද්‍යාලය, රාජකීය විද්‍යාලය, තර්ස්ටන් විද්‍යාලය, යශෝදරා විද්‍යාලය, මියුසියස් විද්‍යාලය, ශාන්ත බ්‍රිජෙට් කන්‍යාරාමය, කාන්තා විද්‍යාලය, කොළඹ ජාත්‍යන්තර පාසල සහ වයිචර්ලි ජාත්‍යන්තර පාසලයි.

මේ අතර, මහනාම විද්‍යාලය, පොල්වත්ත ශාන්ත මයිකල් පිරිමි පාසල සහ පොල්වත්ත ශාන්ත මරියා බාලිකා පාසල (ප්‍රාථමික අංශය ඇතුළුව), කොළඹ 12 මිහිඳු මහා විද්‍යාලය, කොළඹ 10 අල් හිදයා විද්‍යාලය සහ කොළඹ 10 අශෝක විද්‍යාලය පෙබරවාරි 3 වෙනිදා වසා තැබේ. පෙරහුරුවලට සහභාගී වන ආරක්ෂක හමුදා සාමාජිකයින් විසින් ඒවා නවාතැන් ලෙස භාවිතා කරනු ඇත.

Facebook Comments