පූජ්‍ය ජඹුරේවෙල චන්ද්‍රරත්න හිමි අත්අඩංගුවට

පූජ්‍ය ජඹුරේවෙල චන්ද්‍රරත්න හිමි අත්අඩංගුවට

කොළඹ කොටුව ප්‍රදේශයේ පැවති විරෝධතාවක් අතරතුර කොටුව පොලිසියේ ජීප් රථයකට පහර දී අලාභානි කිරීමේ සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන් සිංහලයේ අපි සංවිධානයේ ජඹුරේවෙල චන්ද්‍රරත්න හිමියන් ඇතුළු දෙදෙනකු අත්අඩංගුවට ගත් පොලීසිය කියයි.

අයුතු ජනරාශිය ක සාමාජිකයන් වීම, රජයේ දේපළ වලට හානි කිරීම, යන කරුණු මත මොවුන් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

Facebook Comments