පිටකොටුව මැනිං වෙළෙඳපොල වෙළෙඳුන්ගෙන් මැසිවිල්ලක්..

පිටකොටුව මැනිං වෙළෙඳපොල වෙළෙඳුන්ගෙන් මැසිවිල්ලක්..

පිටකොටුව මැනිං සිල්ලර වෙළෙඳපොළ වෙළෙඳාම් කිරීමට සුදුසු තත්ත්වයක නොමැති බව එහි වෙළෙඳුන් චෝදනා කරයි. 

මැනිං සිල්ලර වෙළෙඳපොලේ මේ වනවිට වෙළෙඳුන් 300 දෙනෙකු පමණ වෙළෙඳාම් කටයුතුවල නිරතව සිටි.

ඔවුන් පවසන්නේ වසර ගණනාවක සිට තමන් වෙළෙඳාමේ යෙදෙන වෙළෙඳසැල් මේ වනවිට අබලන් තත්ත්වයේ පවතින බවය.

පවතින තත්ත්වය හමුවේ තවදුරටත් වෙළෙඳාම් කටයුතු සිදුකිරීම අවදානම් සහගත වන බැවින් අබලන් වී ඇති වෙළෙඳපොළ ප්‍රතිසංස්කරණය කරදෙන ලෙස වෙළෙඳුන් රජයෙන් ඉල්ලා සිටි.

එහි වෙළෙඳුන් පවසන්නේ මෙම වෙළෙඳසැල් ප්‍රතිසංස්කරණය කර දී තමුන්ගේ වෙළෙඳසැලට යම් කුලියක් ලබාදීමට සියලුදෙනාම එකඟ වී ඇති බවය.

Facebook Comments