ප්‍රමිතියෙන් තොර කහ කුඩු සොයා පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය මෙහෙයුමක.

ප්‍රමිතියෙන් තොර කහ කුඩු සොයා පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය මෙහෙයුමක.

දිවයින තුළ පවතින කහ හිඟයත් සමග විවිධ වර්ණක හා පිටි කලවම් කළ කහ විකුණන බවට පාරිභෝගික ජනතාවගෙන් පැමිණිලි බොහොමයක් ලැබී ඇති බවට පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය ප්‍රකාශ කර සිටියේය.

මේ හේතුවෙන් දිවයිනම අවරණය වන පරිදි ලබා ගත් කහ සාම්පළ 15 ක් යොදාගනිමින් කහවල ප්‍රමිතිය පරීක්ෂා කිරීමේ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබූ බව පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය ප්‍රකාශ කරන ලදී.

ඒ අනුව එම සාම්පල පරීක්ෂණ සදහා ලංකා කාර්මික ආයතනයේ රසායනාගරය වෙත යොමු කර ඇති බව එහිදී ප්‍රකාශ කෙරින.

මේ හේතුව නිසාවෙන් විවිධ ද්‍රව්‍ය යොදා කහ කුඩු අලෙවි කරන හා වැඩි මිලට කහ කුඩු අලෙවි කරන වෙළෙදුන් සොයා විශේෂ මෙහෙයුම් ක්‍රියාත්මක කර ඇති බව පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය ප්‍රකාශ කරන ලදී.

මෙහිදී කහ කුඩු කිලෝග්‍රෑමයක් අලෙවි කළ හැකි උපරිම සිල්ලර මිල රුපියල් 750 ක් ලෙස අධිකාරය ප්‍රකාශ කල අතර මේ වනවිට වැඩි මිලට කහ කුඩු විකුණු වෙළදුන් 70කුට එරෙහිව නඩු පවර ඇති බව පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය වැඩිදුරටත් පවසා සිටියේය.

Facebook Comments