නෙළුව – ලංකාගම මාර්ගයේ වැඩ අවසන් අදියරේ.(Photos)

නෙළුව – ලංකාගම මාර්ගයේ වැඩ අවසන් අදියරේ.(Photos)

ආන්දෝලනයකට ලක්වූ සිංහරාජ පේරක කලාපය හරහා ඉදිකිරීමට නියමිත වූ නෙළුව – වාරුකන්දෙනිය සිට ලංකාගම දක්වා මාර්ගය මේ වනවිට වැඩ අවසන් වෙමින් පවතින බව මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය වාර්තා කරන ලදී.

එහිදී මෙම මාර්ගය ඉදිකිරීමේදී පරිසරයට සිදුවන හානිය සැලකිල්ලට ගෙන බොහෝ පරිසර සංවිධාන මේ සදහා විරෝධය පලකරන ලදී.

නමුදු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පසුගිය අගොස්තු 29වනදා ලංකාගම නිරීක්ෂණ චාරිකාවක නිරත වූ අතර එහිදී ජනාධිපතිවරයා පවසා සිටියේ පරිසරයට හානි නොවන අයුරින් දින 90කින් මාර්ගයේ වැඩ අවසන් කරන ලෙසයි.

මෙහි සංවර්ධන කටයුතු යුද හමුදා ඉංජිනේරු බලකාය, ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානයේ අනුමැතිය ඇතිව සැප්තැම්බර් 02 වනදා ඉදිකිරීම් ආරම්භ කල අතර එහිදී නෙළුව – ලංකාගම දක්වා කි.මි 6.5ක කොටසක් පළමු අදියර යටතේ ඉදිවනු ඇති.

එහි කි.මි 01ක කොටසක් කොන්ක්‍රිට් ඇතිරිමටද ඉතිරි කි.මි 5.5ක කොටස කාපට් අතිරිමටද යෝජනා වූ අතර එහි කාපට් ඇතිරීමේ කොටස මේ වනවිට අවසන් අදියරේ පවතින බව මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය වාර්තා කරන ලදී.

මෙහි පාලම් සහ බෝක්කු 34 ක් අලුතින් ඉදිකෙරුණු අතර මේ වනවිට කි.මි 4ක දුරක් කාපට් අතුරා අවසන් බවත් නොවැම්බර් මස පළමු සතිය තුළ මාර්ගයේ වැඩ අවසන් කිරීමට නියමිත බවත් යුද හමුදා ඉංජිනේරු බලකාය ප්‍රකාශ කරන ලදී.

මෙම ව්‍යපෘතියේ දෙවන් අදියර යටතේ ලංකාගම – දොඹගොඩ සිට දෙනියාය දක්වා මාර්ගය ඉදිවන අතර එහිද මේ වනවිට කි.මි 1.8ක ඉදිකිරීම් නිමවී පවතී.

එම කොටසේ මුළු දුර ප්‍රමාණය කි.මි 5.4 ක් වන අතර පාලම් සහ බෝක්කු 52ක් ඉදිකිරීමට යෝජනා වී ඇති බවත් ඉන් 14ක් මේ වනවිටත් වැඩ අවසන් බව යුද හමුදා ඉංජිනේරු බලකාය ප්‍රකාශ කර සිටියේය.

මෙම මාර්ගය සම්පුර්ණයෙන් ඉදිවීමෙන් අනතුරුව නෙළුව සිට දෙනියායට යාමට ගත වූ පැය 04කට ආසන්න කාලය විනාඩි 45කට අඩු වනු ඇති බවත් මෙම මාර්ගය සදහා ලංගම බස් රථයක් ධාවනය කිරීමට සැලසුම් කොට ඇති බවත් එහිදී වැඩිදුරටත් වාර්තා කරන ලදී.

Facebook Comments