නැගෙනහිර ආණ්ඩුකාරවරිය ජනතාව ගැන සොයා බලයි..

නැගෙනහිර ආණ්ඩුකාරවරිය ජනතාව ගැන සොයා බලයි..

නැගෙනහිර පළාතේ ආණ්ඩුකාර අනුරාධා යහම්පත් මහත්මිය ත්‍රිකුණාමලයේ උතුරු වෙරළ තීරයේ ගම්මාන කිහිපයකට ගොස් ‘බුරාවි’ සුළි කුණාටුව ප්‍රදේශයට වැදුනහොත් කළ යුතු විධිවිධාන පිළිබඳව සොයා බැලීය.

ඒ අනුව ආණ්ඩුකාරවරිය උතුරු වෙරළබඩ මාර්ගයේ සිරිමාපුර සහ තිරුකඩලූර් ගම්මානවලට ගොස් එම ගම්මානවල ජනතාව සඳහා සිදු කර ඇති විධිවිධාන පරීක්ෂා කළේය.

මෙවැනි ව්‍යසනයක් සිදුවීමට පෙර ආණ්ඩුකාරවරයෙක් මේ සඳහා විමසීමට ගිය පළමු අවස්ථාව මෙය බව නැගෙනහිර පළාත් ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය පවසයි.

ආණ්ඩුකාරවරිය පුද්ගලිකව ප්‍රදේශයේ නිවාස වෙත ගොස් සවස් වන විට නැගෙනහිර පළාත් සභාව විසින් සංවිධානය කර ඇති ආරක්ෂිත ස්ථාන කරා යන ලෙස ජනතාවට උපදෙස් දුන්නේය.

සුළි කුණාටුව හේතුවෙන් කිසියම් ආපදාවකදී ජනතාවට සහන සැලසීම සඳහා අවශ්‍ය මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන වෙන් කර ඇති බව ද ඇය සඳහන් කළාය.

Facebook Comments