දේශීය ආදායම් සංශෝධන පනතට එරෙහි මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම් දෙකක් හෙට ගොනු කෙරේ..

දේශීය ආදායම් සංශෝධන පනතට එරෙහි මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම් දෙකක් හෙට ගොනු කෙරේ..

දේශීය ආදායම් පනත සංශෝධනය කිරීමේ නව පනත් කෙටුම්පතේ ව්‍යවස්ථාමයභාවය අභියෝගයට ලක් කරන මූලික අයිතිවාසිකම් (FR) පෙත්සම් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ දී හෙට (අප්‍රේල් 05) විභාගයට ගැනේ.

2017 අංක 24 දරණ දේශීය ආදායම් පනත සංශෝධනය කිරීම සඳහා වන “දේශීය ආදායම් සංශෝධනය” නම් වූ නව පනත් කෙටුම්පත ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය (BASL) සහ විගණනය, බදුකරණය සහ ගණකාධිකරණය පිළිබඳ ජ්‍යෙෂ්ඨ වෘත්තිකයෙකු වන රාජා නිහාල් හෙට්ටිආරච්චි මහතා විසින් අභියෝගයට ලක් කරනු ලැබේ.

BASL විසින් මෙම පෙත්සම ගොනු කර ඇත්තේ එහි සභාපති සාලිය පීරිස් සහ ලේකම් රජීව් අමරසූරිය යන මහත්වරුන් විසිනි.

මේ පෙත්සම් පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර හෙට දිනයේදී බලාපොරොත්තු වන්න..

Facebook Comments