දංකොටුවෙන් සොයාගත් පොල්තෙල්වල පිළිකාකාරක..!

දංකොටුවෙන් සොයාගත් පොල්තෙල්වල පිළිකාකාරක..!

දංකොටුව ප්‍රදේශයේ දී පසුගිය දා සොයාගත් පොල් තෙල් බවුසර්වලින් ලබාගත් සාම්පලවල ‘ඇෆලටොක්සීන්’ නමැති පිළිකා කාරකය අඩංගු බවට තහවුරු වී තිබේ.  

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනය එම සාම්පල පරීක්ෂා කරන ලද අතර,

ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය විසින් එම බවුසර් සිය භාරයට ගෙන පසුව රේගුවට භාරදෙන ලදි.

මේ සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා රේගුව දිගටම පරීක්ෂණ පවත්වන බවත් රජයේ රස පරීක්ෂකට සහ

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේ ආහාර පාලන ඒකකය වෙත යොමු කළ  සාම්පලවලට අදාළ වාර්තා බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින බව ශ්‍රී ලංකා රේගුව පැවසීය.

Facebook Comments