තවත් කොරෝනා ආසාදිතයන් 280 ක්.

තවත් කොරෝනා ආසාදිතයන් 280 ක්.

අද (26) දිනය තුළ කොරෝනා අසාදිත පුද්ගලයින් 280 දෙනෙකු හඳුනාගනු ලැබූ බව කොරෝන පැතිරීම වැලැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානය නිවේදනය කරන ලදී.

එත් සමග මෙරට කොරෝනා අසදිටහය්න් ගණන 8152 ක් දක්වා ඉහල ගිය බව එහි වර්තා විය.

ඒ මෙන්ම මෙම 280 දෙනා.

  • නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන වලින් – 15
  • මිනුවන්ගොඩ සහ පෑලියගොඩ ආශ්‍රිතයින් – 265

ලෙස හඳුනාගෙන ඇත.

Facebook Comments