තවත් කොරෝනා ආසාදිතයන් 137 දෙනෙකු හඳුනාගැනේ.

තවත් කොරෝනා ආසාදිතයන් 137 දෙනෙකු හඳුනාගැනේ.

අද (31) දින තවත් කොරෝනා ආසාදිතයන් 137 දෙනෙකු හඳුනාගැනීමට හැකිවූ බව කොරෝනා පැතිරීම වැලැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානය නිවේදනය කරන ලදී.

එම පිරිස තුළ නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන වල සිටි 38 දෙනෙකු හා ආශ්‍රීතයින් 99 දෙනෙකු වනබව එහිදී ප්‍රකාශ කෙරිණ.

ඒ අනුව මෙරටින් හමුවූ සමස්ත කොරෝනා අසදිතය්න ගණන 10,561ක් දක්වා ඉහල යන ලදී.

Facebook Comments