ජනපති – කතානායක කතාබහ

ජනපති – කතානායක කතාබහ

ලාභ ලැබූ රාජ්‍ය ව්‍යාපාර සඳහා සම්මාන පිරිනැමීම උදෙසා පැවති උත්සවයකදී කථානායක කරු ජයසූරිය මහතා ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා සමඟ සාකච්ඡාවක් පවත්වා තිබේ.

උත්සවය අතරතුර කථානායකවරයා රැස්ව සිටි පිරිසට පැවසුවේ වත්මන් පාර්ලිමේන්තුව සඳහා පැය 60 ක් පමණක් ඉතිරිව ඇති බවයි.

Facebook Comments