ඡන්ද පත්‍රිකා මිලට ගැනීමට උත්සාහ කළ දෙදෙනෙක් අල්ලයි. පත්‍රිකාවක් රු. 5,000 යි.

ඡන්ද පත්‍රිකා මිලට ගැනීමට උත්සාහ කළ දෙදෙනෙක් අල්ලයි. පත්‍රිකාවක් රු. 5,000 යි.

ඡන්දදායකයන්ගේ ඡන්ද පත්‍රිකා මිලදී ගැනීමට උත්සාහ කළ පුද්ගලයන් දෙදෙනෙක් බේරුවල ප්‍රදේශයේ දී අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

පොලීසිය පවසන්නේ ප්‍රදේශවාසීන් විසින් මෙම පුද්ගලයන් දෙදෙනා අල්ලා පොලීසියට භාර දී ඇති බවයි.

එක් ඡන්ද පත්‍රිකාවකට රු. 5,000 බැගින් ගෙවා මෙසේ මොවුන් ඡන්දදායකයන්ගෙන් ඡන්ද පත්‍රිකා මිලයට ගැනීමට උත්සාහ කර තිබේ.

කෙසේවෙතත්, තවත් සැකකරුවන් දෙදෙනෙකු ප්‍රදේශවාසීන්ගෙන් මිදී පලාගොස් තිබේ.

Facebook Comments