ඡන්දේ දාන්ඩ යන්ඩ බයවෙන්ඩ එපා – මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති

ඡන්දේ දාන්ඩ යන්ඩ බයවෙන්ඩ එපා – මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති

මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසා සිටියේ ජනතාව ඡන්ද ප්‍රකාශ කිරීම සදහා කිසිදු බියක් ඇති කරගත යුතු නොවන බවයි.

එහිදී ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන තුළ කිසිදු කොරෝනා අවදානමක් නොමැති බවට තමන් සාක්ෂි වන බව ඒ මහතා පවසා සිටියේය.

නමුදු ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන වෙත පැමිණෙන සියලුම ජනතාව බුද්ධිමත්ව සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත උපදෙස් අනුගමනය කිරීමට වගබලා ගතයුතු බව මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා වැඩිදුරටත් පවසා සිටියේය.

Facebook Comments