ගුණත්වයෙන් අඩු මුහුණු ආවරණ අලෙවි ජාවාරමක්. මුහුණු ආවරණ 36,000 ක් සොයා ගැනේ.

ගුණත්වයෙන් අඩු මුහුණු ආවරණ අලෙවි ජාවාරමක්. මුහුණු ආවරණ 36,000 ක් සොයා ගැනේ.

කොළඹ පදික වේදිකාවල විකුණන ලද ගුණාත්මක බවින් අඩු මුහුණු ආවරණ 36,000 ක් පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය විසින් සොයාගෙන ඇත.

මුහුණු ආවරණ තොග වශයෙන් පිටකොටුවේ විකුණා ඇති අතර ඉන්දියාවෙන් ආනයනය කර ඇති බව වාර්තා වේ.

මුහුණු ආවරණ ෆාමසිවල ගබඩාවල පමණක් අලෙවි කළ හැකි බවත් ඒවා නිසි ලෙස ඇසුරුම් කළ යුතු බවත් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය මීට පෙර අනතුරු අඟවා තිබුණි.

කොරෝනා වෛරසය පැතිරීමේ තර්ජනය හේතුවෙන් මුහුණු ආවරණ සඳහා ඇති ඉල්ලුම ඉහළ ගොස් තිබේ.

පදික වේදිකාවල මුහුණු ආවරණ විකිණීමට සම්බන්ධ පුද්ගලයින් අධිකරණය හමුවට ඉදිරිපත් කරනු ලැබේ.

අධිකාරිය විසින් ෆාමසි 252 ක් ද පරීක්ෂා කර ඇති අතර, ඉන් 19 ක් නියමිත මිලට වඩා වැඩි මිලට මුහුණු ආවරණ අලෙවි කරන බව සොයා ගෙන තිබේ.

Facebook Comments